25 Grudnia doczekaliśmy się kolejnych prezentów od "Świętego Unijnego Mikołaja".
Weszła w życie Ustawa o prawach konsumenta w nowym brzmieniu, dostosowanym do Dyrektyw Unii Europejskiej.

Tylko patrzeć jak kancelarie prawne w nieustającej trosce o "dobro konsumentów" zaczną składać masowo pozwy do sądów w imieniu pokrzywdzonych, jednocześnie równie masowo wysyłać propozycje ugody i audytu, czyniąc sobie z tego całkiem niezłe źródło dochodu. Takie działania znane są z przeszłości między innymi w odniesieniu do klauzul niedozwolonych.

Może więc warto zaoszczędzić sobie (naszym klientom) zbędnego stresu dostosowując ich witryny do wymogów Ustawy, o ile jeszcze tego nie uczynili.


Wprowadzenie nowych regulacji prawnych nakłada na właścicieli sklepów internetowych obowiązek dokonania niezbędnych zmian, w sposób odpowiadający wymogom formalno-prawnym.
Konieczne jest dostosowanie zarówno elementów technicznych procesu zakupowego, jak również treści witryn oraz sposobu ich akceptacji.

Proponuje zapoznać się z treścią ustawy, którą w formacie pdf można pobrać ze strony UOKiK klikając na ikonę poniżej.Sugeruję - po zapoznaniu się z treścią ustawy - dokonanie następujących czynności :

Przeanalizowanie i uzupełnienie informacji takich jak:
- Dane sprzedawcy (szczegółowe, pełne dane kontaktowe, mail, telefon, adres, regon, nip)
- Dokładny opis produktów lub usług
- Dane o cenach produktów lub usług (brutto, netto, podatek, jednostkowo, z uwzględnieniem stref sprzedaży)
- Dane o interoperacyjności i funkcjonalności produktów cyfrowych
- Dane o kosztach dostawy z uwzględnieniem stref sprzedaży
- Informacje o dostępnych w sklepie metodach płatności i terminie zapłaty
- Informacje, że dostarczany towar jest wolny od wad
- Informacje o prawie i czasie zwrotu towaru zgodnie z ustawą.

Dokonanie zmian technicznych w sklepie internetowym, jeżeli taka potrzeba zachodzi:
- Stworzenie osobnej strony o oferowanych metodach płatności, krajach dostawy oraz obowiązujących stawkach podatkowych. (z jednoznacznym oznaczeniem celu /elementu menu/ słowo regulamin nie spełnia tutaj wymogów ustawy. Strona musi być łatwo dostępna, nie może w jakikolwiek sposób utrudniać zrozumienia, zawierać wieloznaczności lub być napisana mała czcionką).
- Stworzenie pełnego podsumowania zamówienia na ostatniej stronie, na której klient potwierdza składanie zamówienia – podsumowanie powinno zawierać cenę brutto, netto oraz podatek w odniesieniu jednostkowym i sumarycznym, jak również wyszczególnienie wszelkich opłat dodatkowych.

Informacje, zgody i akceptacje:

- Informacja o wszelkich ograniczeniach (n.p. tylko do krajów UE)
- Zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zgodę na pobranie opłat dodatkowych ze wskazaniem.
- Potwierdzenie uzyskania przez klienta informacji o prawie zwrotu towaru zamówionego na odległość bez podania przyczyn (o ile ustawa nie stanowi inaczej – produkty szybko psujące, dzieła/produkty wykonane na indywidualne zlecenie klienta e.c.t, należy wówczas podać właściwą informację).
- Informacje o zasadach utraty prawa zwrotu we wskazanych przez ustawę przypadkach jeżeli odnosi się to do oferowanego asortymentu sklepu internetowego.
- Wszelkie pozostałe, niezbędne zgody i potwierdzenia w zależności od asortymentu jednak w żaden sposób nie naruszających ustawy.
- Informację wymaganą do potwierdzenia "zamówienie oznacza obowiązek zapłaty".

Zgody oraz wszelkie potwierdzenia nie mogą być: napisane małym drukiem, ukryte, trudno dostępne, domyślnie akceptowane wraz z regulaminem, zaznaczone jako zaakceptowane domyślnie. Muszą być napisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz znajdować się na stronie podsumowania zamówienia.

Na samym końcu należy umieścić przycisk jednoznacznie określający chęć zakupu i obowiązku zapłaty – chociażby: "Zamawiam i płacę".

Należy również pamiętać o obowiązkach dodatkowych wynikających z samego sposobu realizacji zamówienia – chociażby obowiązek załączenia regulaminu i informacji o prawie zwrotu (odstąpienia od umowy) do przesyłki z zakupionym towarem. Należy pamiętać również o naniesieniu zmian w regulaminach sklepów oraz o tym, że dotychczasowy regulamin musi być łatwo dostępny na stronie sklepu jeszcze przez dwa lata po wejściu w życie nowego regulaminu na skutek ustawy. Oczywiście wszelkie sytuacje należy rozpatrywać jako indywidualne przypadki, dlatego też każdy musi się sam zapoznać z tekstem ustawy dostępnej na stronie, do której link dostępny jest powyżej i zrealizować jej założenia w odniesieniu do konkretnego sklepu.